Våra tjänster

GLN FokusPharma

Vi tillhandahåller tjänster inom kompetensutveckling, eventhantering, headhunting, marknadskommunikation och affärsstöd för läkemedels-/medicinteknik-branschen och hälso- och sjukvården. Exempel på uppdrag:

  • idé-, projekt- och produktvärdering i interaktiva Value Creation Forum
  • scouting/matchmaking start-ups med investerare/ industriella partners
  • marknadskommunikation
  • head-hunting med fokus på senior expertis

För mer information kontakta: Göran Lidgren, Coordinator

goran.lidgren [at ]fokuspharma.se; mobile: + 46 703 295 718