Våra tjänster

Vi tillhandahåller rådgivningstjänster vid utveckling och tillverkning av läkemedel. Vi vänder oss framför allt till mindre start-up bolag men vi tar även uppdrag för större företag. För mer info kontakta: Göran Lidgren på info@fokuspharma.se

Exempel på tjänster:

  • att skapa ett effektivt kvalitetssystem (QMS, SOP system)
  • organisation av utrustning, personal och arbetsgången vid t.ex. ett analyslaboratorium
  • värdering och utvärdering av tidiga utvecklingsprojekt (team och roller, aktivitetsplaner, produkt)
  • matchmaking och kontakter med industriella partners och investerare
  • framtagning av marknadskommunikation i bl.a. Value Creation Forum
  • rekrytering med fokus på senior expertis inom läkemedelsområdet