Integritetspolicy – hantering av personuppgifter

Nedan finner du vår Integritetspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan även ladda ner informationen som en Pdf-fil (öppnas i nytt fönster) genom att klicka på länken: GLN Fokuspharma Integritetspolicy

Så hanterar vi dina personuppgifter – Integritetspolicy
1. Behandling och registrering av personuppgifter sker enbart i samband med bokning, deltagande och betalning av utbildningsplats, i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev och vid anlitande av våra konsulttjänster.

2. Jynx Consulting AB är personuppgiftsansvariga enligt den allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR). Vid behandling av personuppgifter iakttar vi stor försiktighet för att skydda den personliga integriteten och vi följer riktlinjerna i den allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR).

3. De personuppgifter som vi registrerar är dina kontaktuppgifter som namn, e-mailadress, post- och fakturaadress och telefonnummer. Annan information som t.ex. uppgift om matallergier eller genomgångna utbildningar behandlas enbart i samband med ett specifikt utbildningstillfälle och raderas efter genomförd utbildning.

4. Personuppgifter som lämnats till oss kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Jynx Consulting AB:s räkning.

5. Vi säljer eller förmedlar inga personuppgifter till andra företag, organisationer eller privatpersoner.

6. De personuppgifter som lämnas på vår webbplats www.fokuspharma.se eller via t.ex. telefon eller e-post till Jynx Consulting AB, i samband med bokning och betalning av utbildning eller vid prenumeration av vårt nyhetsbrev och vid anlitande av våra tjänster, använder och behandlar vi för att kunna:

a. Administrera och fullgöra de avtal som ingåtts rörande våra utbildningar, nyhetsbrev och tjänster.

b. Uppfylla de skyldigheter vi har enligt lagar, förordningar och föreskrifter, till exempel att i förekommande fall lämna vissa uppgifter till myndigheter såsom Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

c. Ta fram statistik, göra marknads- och kundanalyser, affärs- och produktutveckla.

d. Marknadsföra våra egna utbildningar och tjänster via postutskick och via vårt nyhetsbrev.

7. För betalning med kreditkort anlitar vi PayPal som säker betallösning. När du vid bokning av utbildning klickar på rutan för kortbetalning överförs du till PayPal. PayPal är i det fallet personuppgiftsansvariga och alla PayPal-transaktioner lyder under PayPals sekretesspolicy. Information om hur PayPal hanterar dina personuppgifter finner du på PayPals hemsida.

8. Du kan när som helst avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Information om hur detta görs finns i nyhetsbrevet.

9. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen som de beskrivs i denna policy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

10. Om du önskar närmare information om vilka personuppgifter vi har om dig, och vid behov begära rättelse, kan du skriftligen begära detta hos Göran Lidgren, VD på Jynx Consulting AB, e-mailadress: goran.lidgren[at]fokuspharma.se