Företagsintern utbildning!

Företagsintern utbildning är ett bra och kostnadseffektivt alternativ när ni är flera på samma företag som behöver utbildning. Vi har färdiga program som kan skräddarsys och anpassas för era behov. Hör av er med era önskemål och utbildningsbehov – vi är flexibla! För en prisindikation och mer info kontakta Göran Lidgren, goran.lidgren[at]fokuspharma.se

Som en konsekvens av den nuvarande ”corona-situationen” kommer vi att omarbeta våra företagsinterna utbildningar till ett format anpassat för webbaserad distans-utbildning. Omställningen kräver framtagning av nytt material, och nya pedagogiska och tekniska lösningar.

I samarbete med Ulf Appelgren på GeMPe AB kommer vi att erbjuda ett flertal utbildningar med fokus på kvalitetssäkring/GMP, se exempel nedan.

 • GMP – repetitionsutbildning
 • Avvikelsehantering – utredningsmetodik, grundorsaksanalys och CAPA
 • Partihandel – kvalitetssäkring och GDP för marknadsbolag
 • Läkemedelsutveckling från idé till marknad – Vad krävs?
 • Business development – Vad behöver investerare veta?
 • Quality Risk Management (QRM) i praktiken
 • Tillämpad GMP i analyslaboratoriet
 • Regulatory Affairs – grundläggande
 • Validering, underhåll och kontroll av analysutrustning
 • Hur ska ett bra kvalitetssystem se ut
 • Att skriva bra och effektiva instruktioner (SOP:ar)
 • Effektiva audits och inspektioner – metodik och verktyg
 • EU-GMP:n i praktiken – grundutbildning