Företagsintern utbildning – vi kommer till er!

NYTT! I samarbete med Ulf Appelgren på GeMPe AB kan vi nu erbjuda flera nya företagsinterna och öppna utbildningar med fokus på kvalitetssäkring/GMP.

Företagsintern utbildning är ett bra och kostnadseffektivt alternativ när ni är flera på samma företag som behöver utbildning.
Vi vänder oss till läkemedels-/medicinteknik-branschen och hälso- och sjukvården.

Vi tillämpar arbetsplatsrelaterad pedagogik med ett stort inslag av interaktivitet där vi tar till vara era erfarenheter, utmaningar och målbilder och vi har färdiga program som kan skräddarsys och anpassas för era behov, se nedan för några populära teman. Hör av er med era önskemål och utbildningsbehov – vi är flexibla! För en prisindikation och mer info kontakta Göran Lidgren, goran.lidgren[at]fokuspharma.se , tel 0703-295718

Populära teman

 • GMP – repetitionsutbildning
 • Avvikelsehantering – utredningsmetodik, grundorsaksanalys och CAPA
 • Partihandel – kvalitetssäkring och GDP för marknadsbolag
 • Läkemedelsutveckling från idé till marknad – Vad krävs?
 • Business development – Vad behöver investerare veta?
 • Quality Risk Management (QRM) i praktiken
 • Tillämpad GMP i analyslaboratoriet
 • Regulatory Affairs – grundläggande
 • Validering, underhåll och kontroll av analysutrustning
 • Hur ska ett bra kvalitetssystem se ut
 • Att skriva bra och effektiva instruktioner (SOP:ar)
 • Effektiva audits och inspektioner – metodik och verktyg
 • EU-GMP:n i praktiken – grundutbildning

Young female giving presentation, standing at a flipchart