Företagsintern GMP utbildning!

Företagsintern utbildning är ett kostnadseffektivt alternativ när ni är flera som behöver utbildning. Exempel på aktuella teman:

  • GMP – årlig repetitionsutbildning
  • Validering och Data Integrity
  • Avvikelsehantering – utredningsmetodik, grundorsaksanalys och CAPA
  • Risk bedömning, risk analys – Quality Risk Management (QRM) i praktiken
  • Tillämpad GMP i analyslaboratoriet

Utbildningarna ges i samarbete med Ulf Appelgren på GeMPe AB. Vi har färdiga program som kan skräddarsys och anpassas för era behov. Utbildningarna ges på plats eller som webbaserade distansutbildningar.
Kontakta Göran Lidgren goran.lidgren[at]fokuspharma.se för en diskussion om innehåll, upplägg och ett kostnadsförslag.

Välkommen på kurs!