Företagsintern GMP utbildning!

Företagsintern utbildning är ett kostnadseffektivt alternativ när ni är flera som behöver utbildning. Exempel på aktuella teman:

  • GMP – årlig repetitionsutbildning
  • Från CD till marknad (TPP, CTD, CMC, QMS)
  • Validering och kvalificering
  • Data Integrity
  • Avvikelsehantering – utredningsmetodik, grundorsaksanalys och CAPA
  • Riskbedömning, riskanalys – Quality Risk Management (QRM) i praktiken
  • Effektiva SOP:ar och SOP-system
  • Tillämpad GMP i analyslaboratoriet
  • Regulatory Affairs – lagar och regelverk inom läkemedelsområdet

Utbildningarna ges i samarbete med Ulf Appelgren på GeMPe AB. Vi har färdiga program som kan skräddarsys och anpassas för era behov. Utbildningarna ges på plats eller som webbaserade distansutbildningar.

Kontakta Göran Lidgreninfo@fokuspharma.se så återkommer vi för en diskussion om innehåll, upplägg och ett kostnadsförslag.