Företagsintern utbildning!

Företagsintern utbildning är ett kostnadseffektivt alternativ när ni är flera som behöver samma utbildning. Vi har färdiga program som kan skräddarsys och anpassas för era behov. Utbildningarna ges på plats eller som webbaserade distansutbildningar. Exempel på teman:

  • Avvikelsehantering – utredningsmetodik, grundorsaksanalys och CAPA
  • Riskbedömning, riskanalys – Quality Risk Management (QRM) i praktiken
  • Hälso- och sjukvårdens lagar och regelverk
  • GMP – årlig repetitionsutbildning
  • Läkemedelsutveckling – från CD till marknad (TPP, CTD, CMC, QMS)
  • Validering och kvalificering
  • Data Integrity
  • Effektiva SOP:ar och SOP-system
  • Tillämpad GMP i analyslaboratoriet
  • Regulatory Affairs – lagar och regelverk inom läkemedelsområdet

Kontakta Göran Lidgreninfo@fokuspharma.se så återkommer vi för en diskussion om innehåll, upplägg och ett kostnadsförslag.