Företagsintern utbildning!

Företagsintern utbildning är ett kostnadseffektivt alternativ när ni är flera på samma företag som behöver utbildning. Vi har färdiga program som kan skräddarsys och anpassas för era behov. Hör av er med era önskemål och utbildningsbehov – vi är flexibla! För en prisindikation och mer info kontakta Göran Lidgren, goran.lidgren[at]fokuspharma.se

Som en konsekvens av ”corona-situationen” har vi tagit fram ett antal webbaserade distansutbildningar. Ett par av utbildningarna sjösätts under maj/juni 2021. Utöver en grundläggande utbildning i Regulatory Affairs erbjuder vi, i samarbete med Ulf Appelgren på GeMPe AB, ett antal utbildningar med fokus på kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och GMP vid utveckling och tillverkning av läkemedel, se exempel nedan.

Välkommen på kurs!

 • GMP – repetitionsutbildning
 • Avvikelsehantering – utredningsmetodik, grundorsaksanalys och CAPA
 • Partihandel – kvalitetssäkring och GDP för marknadsbolag
 • Läkemedelsutveckling från idé till marknad – Vad krävs?
 • Business development – Vad behöver investerare veta?
 • Quality Risk Management (QRM) i praktiken
 • Tillämpad GMP i analyslaboratoriet
 • Regulatory Affairs – grundläggande
 • Validering, underhåll och kontroll av analysutrustning
 • Hur ska ett bra kvalitetssystem se ut
 • Att skriva bra och effektiva instruktioner (SOP:ar)
 • Effektiva audits och inspektioner – metodik och verktyg
 • EU-GMP:n i praktiken – grundutbildning