Hälso- och sjukvårdens lagar, förordningar och föreskrifter – grundläggande utbildning

Utbildningen ger dig kunskap och innebörd av praktisk tillämpning av de viktigaste lagarna, förordningarna och föreskrifterna som omfattar hälso- och sjukvården. Du får även en genomgång av de skyldigheter och det ansvar som vårdgivare, vårdenheter och personal har. Vidare ges en introduktion till hur man med patientsäkerheten i fokus kan arbeta med kvalitetssäkring, riskanalys och ett systematiskt kvalitetsförbättringsarbete.

Vem ska gå?
Utbildningen ger en bred kunskap om regelverket och dess tillämpning och vänder sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal t.ex. sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter m.fl. samt medicinska sekreterare, chefer och administratörer. Utbildningen passar även utmärkt för den som arbetar inom läkemedels-/medicinteknik-industrin med hälso- och sjukvården som kund.

Programpunkter

 • Hälso- och sjukvårdens organisation
 • Terminologi och begrepp i vården
 • Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som t.ex.
  • Offentlighets- och sekretesslagen
  • Informationssäkerhet – vad är det?
  • Dataskyddsförordningen (GDPR)
  • Hälso- och sjukvårdslagen
  • Patientlagen
  • Läkemedelslagen
  • Patientsäkerhetslagen
  • Patientdatalagen
  • Etikprövningslagen
 • Vårdflödet – professioner i samverkan
 • Ansvar och skyldigheter
 • Kvalitetssäkringssystem och avvikelsehantering
 • Riskbedömning i praktiken

Vem är lärare?
Huvudlärare är apotekare Göran Lidgren. Göran har över 30 års erfarenheter som bl.a. forskare och utbildningsansvarig inom olika delar av det medicinska och farmaceutiska områdena. Han håller återkommande utbildningar om regelverken för läkemedel och medicintekniska produkter. Han håller även utbildningar om anatomi och sjukdomslära, medicinsk dokumentation och om hälso- och sjukvårdens regelverk, för bl.a. blivande medicinska sekreterare.

När och var?
Utbildningen genomförs den 10 mars 2020 i centrala Göteborg (lokal meddelas senare). Registrering från 08:45. Programmet börjar kl. 09:15 och slutar kl. 16:30. När du gjort din bokning får du en bekräftelse till angiven e-postadress. Ca 1 vecka före startdatum skickar vi ut en påminnelse med tider, vägbeskrivning o övriga detaljer.

Deltagaravgift:
Avgiften är 3600 kr (exklusive moms) vid anmälan till och med den 1 mars 2020. Efter detta datum är avgiften 4500 kr (exkl. moms). I avgiften ingår kaffe, lunch, dokumentation och intyg.

Läs våra betalnings- och bokningsvillkor

Upplysningar Göran Lidgren, tel. 0703 – 29 57 18; goran.lidgren[at]fokuspharma.se

Önskar ni företagsintern utbildning?
Ovanstående utbildning ges även som företagsintern utbildning. Vi tar utbildningen till er och har ni behov av att göra anpassningar ordnar vi även det. För mer information och offert kontakta Göran Lidgren

Datum/Tid
Datum - 10 mars

Plats
Göteborg

Kategorier Inga Kategorier


Anmälan

Bokningen är stängd för denna utbildning