Distansutbildning

Som en konsekvens av den nuvarande ”corona-situationen” omarbetar vi våra utbildningar till ett format anpassat för webbaserad distansutbildning. Vi siktar på att sjösätta de nya utbildningarna i början av nästa år (2021) och vi återkommer med mer information längre fram. I samarbete med Ulf Appelgren på GeMPe AB kommer vi att erbjuda ett brett utbud av distansutbildningar med fokus på kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och GMP vid utveckling och tillverkning av läkemedel.

Exempel på distansutbildningar under framtagande:
– Quality Risk Management (QRM) i praktiken
– Kvalitetssäkring av analysutrustning och datoriserade system
– Avvikelsehantering – utredningsmetodik och grundorsaksanalys
– Regulatory Affairs – grundläggande utbildning
– GMP repetition och nyheter – Kvalitetssäkring och GMP vid utveckling och tillverkning av läkemedel

Har du tips eller önskemål på någon utbildning eller något tema som du saknar? Kontakta i så fall Göran Lidgren, goran.lidgren[at]fokuspharma.se

Betalnings- och bokningsvillkor och vår hantering av dina personuppgifter!

Inga utbildningar