Välkommen på kurs!

I samarbete med Ulf Appelgren på GeMPe AB erbjuder vi ett antal webbaserade utbildningar med fokus på kvalitetssäkring och GMP vid utveckling och tillverkning av läkemedel. Utbildningarna arrangeras på distans med hjälp av Microsoft Teams eller Zoom. Beroende på myndigheternas smittskyddsrekommendationer kan utbildningarna även ges som fysiska klassrumsutbildningar på plats. Exempel på kommande utbildningar inom QA-GMP:

Quality Risk Management (QRM) i praktiken
– Kvalitetssäkring och validering av utrustning och datoriserade system
– Effektiv avvikelsehantering – utredningsmetodik och grundorsaksanalys
– GMP repetition och nyheter
– Kvalitetssäkring och GMP vid utveckling och tillverkning av läkemedel – ett helhetspersktiv

Därutöver har vi utbildningar om Regulatory Affairs och Hälso- och sjukvårdens lagar, förordningar och föreskrifter.

Har du tips eller önskemål på någon utbildning eller något tema som du saknar? Tveka inte i så fall att kontakta Göran Lidgren, goran.lidgren[at]fokuspharma.se för en diskussion.

Betalnings- och bokningsvillkor och vår hantering av dina personuppgifter!

Datum/Tid Utbildningar
16 november
08:30 - 11:45
Regulatory Affairs – grund, distansutbildning
18 november
08:30 - 11:45
GMP repetition och nyheter - distansutbildning