Distansutbildning – bygg på din kunskap

Som en konsekvens av ”corona-situationen” har vi tagit fram ett antal webbaserade distansutbildningar. Några av utbildningarna startar under april 2021. Utöver en grundläggande utbildning i Regulatory Affairs erbjuder vi, i samarbete med Ulf Appelgren på GeMPe AB, ett antal distansutbildningar med fokus på kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och GMP vid utveckling och tillverkning av läkemedel. Samtliga utbildningar har fokus på lärande och innehåller självstudier, digitala grupparbeten och digitala föreläsningar. Välkommen på kurs!

Exempel på kommande distansutbildningar :
– Quality Risk Management (QRM) i praktiken
– Kvalitetssäkring av analysutrustning och datoriserade system
– Avvikelsehantering – utredningsmetodik och grundorsaksanalys
– Regulatory Affairs – grundläggande utbildning
– GMP repetition och nyheter – Kvalitetssäkring och GMP vid utveckling och tillverkning av läkemedel

Har du tips eller önskemål på någon utbildning eller något tema som du saknar? Kontakta i så fall Göran Lidgren, goran.lidgren[at]fokuspharma.se

Betalnings- och bokningsvillkor och vår hantering av dina personuppgifter!

Inga utbildningar