Välkommen på kurs!

Som en konsekvens av ”corona-situationen” har vi tagit fram ett antal webbaserade distansutbildningar. Utöver en grundläggande utbildning i Regulatory Affairs erbjuder vi, i samarbete med Ulf Appelgren på GeMPe AB, ett antal distansutbildningar med fokus på kvalitetssäkring och GMP vid utveckling och tillverkning av läkemedel.
Exempel på kommande distansutbildningar :
– Quality Risk Management (QRM) i praktiken
– Kvalitetssäkring och effektiv validering av utrustning och datoriserade system
– Avvikelsehantering – utredningsmetodik och grundorsaksanalys
– GMP repetition och nyheter
– Kvalitetssäkring och GMP vid utveckling och tillverkning av läkemedel

Har du tips eller önskemål på någon utbildning eller något tema som du saknar? Kontakta i så fall Göran Lidgren, goran.lidgren[at]fokuspharma.se

Betalnings- och bokningsvillkor och vår hantering av dina personuppgifter!

Datum/Tid Utbildningar
2 september
08:30 - 11:45
Regulatory Affairs – grund, distansutbildning
9 september
13:00 - 16:30
GMP repetition och nyheter - distansutbildning
18 november
08:30 - 11:45
Regulatory Affairs – grund, distansutbildning