Öppna utbildningar

I samarbete med Ulf Appelgren på GeMPe AB kan vi erbjuda ett brett utbud av öppna och företagsinterna utbildningar med fokus på kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och GMP vid utveckling och tillverkning av läkemedel.

Alla våra utbildningar genomförs med ett begränsat antal deltagare och lokal, förtäring, pauser liksom programupplägg och innehåll är anpassade så att myndigheternas krav för att begränsa smittspridning uppfylls.
För mer info om detta se de säkerhetsåtgärder Hubben Coor tillämpar och de som Scandic Triangeln använder.

Våra öppna utbildningar kan även ges som företagsinterna anpassade utbildningar. Vi skräddarsyr innehållet för just era behov! Mer info hittar du under meny-rubriken Företagsinterna utbildningar.

Har du tips eller önskemål på någon utbildning eller något tema som du saknar? Kontakta i så fall Göran Lidgren, goran.lidgren[at]fokuspharma.se

Betalnings- och bokningsvillkor och vår hantering av dina personuppgifter!

Datum/Tid Utbildningar
20 oktober
09:00 - 17:30
Kvalitetssäkring av analysutrustning och datoriserade system,Uppsala
Uppsala, Uppsala
18 november
09:00 - 17:30
Kvalitetssäkring av analysutrustning och datoriserade system, Malmö
Malmö, Malmö
1 december
09:00 - 17:30
Kvalitetssäkring av analysutrustning och datoriserade system,Karlskoga
Karlskoga, Karlskoga