• Utökat uppdrag för Plushögskolan i Gävle

    Vi har under 2015/2016 utbildat blivande medicinska sekreterare inom kursen Medicinsk dokumentation och administration. Uppdraget har nu förlängts och utökats under 2017 med flera kurser bl.a. kursen Anatomi, Sjukdomslära och Läkemedel.

    För mer information, kontakta:
    Göran Lidgren,  grundare. PhD

    E-post: goran.lidgren@fokuspharma.se

    Om Plushögskolan i allmänhet, se denna länk . Om utbildningen i synnerhet, denna länk.