• Vi har fått ett spännande och viktigt uppdrag i Umeå!

    Jynx Consulting med FokusPharma har fått ett uppdrag som rör marknadskommunikation och affärsutveckling för klustret Biotech Umeå. Uppdraget löper under två år och syftar till att skapa tillväxt i life sciences-bolagen i regionen.

    Kontaktperson Göran Lidgren, goran.lidgren@fokuspharma.se