• FokusPharma – Nytt uppdrag hos Plushögskolan, Gävle

  FokusPharma har fått i uppdrag att utbilda blivande medicinska sekreterare inom kursen Medicinsk dokumentation och administration. Kursen är en 9 veckors kurs och behandlar bl.a. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientdatalagen (PdL) samt patientjournalens innehåll, hantering och förvaring.Plushögskolans affärsidé är att vi ska leverera rätt kompetens till studerande, företag och organisationer genom kvalitetssäkrade yrkeshögskoleutbildningar, förkortat YH-utbildningar, samt diplom- och företagsutbildningar.

  Konsultuppdraget påbörjades under 2015 och kommer att avslutas under första kvartalet 2016.

   

  För mer information, kontakta:

  Göran Lidgren,  grundare. PhD

  Mobil: +46 70 329 57 18

  E-post: goran.lidgren@fokuspharma.se

  Om Plushögskolan i allmänhet, se denna länk . Om utbildningen i synnerhet, denna länk.