Monthly Archives: december 2015

  • Post Image

    FokusPharma – Nytt uppdrag hos Plushögskolan, Gävle

    Posted on december 26, 2015 by in Nyheter

    FokusPharma har fått i uppdrag att utbilda blivande medicinska sekreterare inom kursen Medicinsk dokumentation och administration. Kursen är en 9 veckors kurs och behandlar bl.a. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientdatalagen (PdL) samt patientjournalens innehåll, hantering och förvaring. Konsultuppdraget påbörjades under 2015 och kommer att avslutas under första kvartalet 2016.   För mer information, kontakta: Göran […]

    No Comments. Continue Reading...