Feature Image 1

Kvalitetssäkring och GMP vid läkemedelstillverkning

Validering/Kvalificering - Avvikelsehantering - Riskbedömning - GMP repetition m.fl.

Feature Image 3

Rådgivningstjänster

Rådgivning vid utveckling och tillverkning av läkemedel

Feature Image 4

Rekrytering

Rekrytering med fokus på senior expertis

Utbildningar och tjänster inom läkemedelsområdet