Utbildningar för era behov!

Utveckling - Tillverkning - Kvalitetssäkring - Regelverk Medicin - Läkemedel - MedTech

Feature Image 1

Läkemedelstillverkning

Kvalitetssäkring, GMP/GDP, Data Integrity, avvikelsehantering, validering, grundorsaksanalys, CAPA, riskbedömning, kvalitetssystem, inspektionsteknik mm

Feature Image 2

Regulatory Affairs

Lagar och regler - från preklinisk forskning till kliniska prövningar, storskalig tillverkning, marknad och patient

Feature Image 3

Affärsstöd & utveckling

Marknadskommunikation - Nätverk - Kontakter - Event. Vi skapar nya möjligheter och ger ert företag ny energi!

Feature Image 4

Rekrytering & Headhunting

Rekrytering med fokus på senior expertis

Vi tillhandahåller tjänster inom kompetensutveckling, eventhantering, headhunting, marknadskommunikation och affärsstöd för läkemedels-/medicinteknik-branschen