Feature Image 1

Avvikelsehantering och grundorsaksutredning

På denna utbildning lär du dig bland annat hur man ställer rätt frågor under utredningsarbetet och metodiken för att hitta grundorsaken till en avvikelse.

Feature Image 2

Sjukvårdens lagar och regler

Utbildningen ger dig kunskaper om de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvården i Sverige.

Feature Image 3

Lagar och regler vid tillverkning av läkemedel

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om de lagar och regelverk (EU och USA) som omfattar utveckling och tillverkning av läkemedel.

Feature Image 4

QRM Quality Risk Management

Att arbeta med riskvärdering är en central del i det kontinuerliga förbättringarbetet.

Utbildningar och tjänster för era behov